VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tổng số tuổi của bố, mẹ và Lan là 54 tuổi. Bố Lan 27 tuổi, mẹ Lan 25 tuổi. Hỏi Lan bao nhiêu tuổi ?

TOÁN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy