VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bốn năm trước tuổi bà và cháu cộng lại bằng 60 tuổi, biết lúc đó bà 56 tuổi. Tính tuổi cháu hiện nay ?

TOÁN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy