VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hiện nay Hồng 15 tuổi, Huệ 13 tuổi. Minh kém tổng số tuổi của Hồng và Huệ 10 tuổi. Tính số tuổi của Minh hiện nay ?

TOÁN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy