VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong một phép trừ biết số trừ là số bé nhất có hai chữ số và hiệu là số bé nhất có hai chữ số khác nhau. Tìm số bị trừ ?

TOÁN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy