VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong một phép trừ biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 8, số trừ bằng 75.Tìm số bị trừ ?

TOÁN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy