VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tổ một có ít hơn tổ hai 5 học sinh, tổ hai ít hơn tổ ba 3 học sinh. Hỏi Tổ một ít hơn tổ ba bao nhiêu học sinh ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy