VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nhà Bác Lan có 10 quả trứng. Sáng nay bác mang ra chợ bán được 3 quả trứng. Hỏi nhà bác Lan còn lại bao nhiêu quả trứng ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy