VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Huệ có nhiều hơn Minh 5 cục tẩy, Minh có nhiều hơn Nga 4 cục tẩy. Hỏi Huệ có nhiều hơn Nga bao nhiêu cục tẩy ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy