VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Phương có nhiều hơn Hoa 4 quyển vở, Hoa có nhiều hơn Hiền 3 quyển vở. Hỏi Phương có nhiều hơn Hiền bao nhiêu quyển vở ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy