VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Minh có nhiều hơn Nam 5 quả ổi, Nam có nhiều hơn Hùng 3 quả ổi. Hỏi Minh có nhiều hơn Hùng bao nhiêu quả ổi ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy