VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lan có nhiều hơn Mai 3 cái bút chì, Mai có nhiều hơn Chi 2 cái bút chì. Hỏi Lan nhiều hơn Chi bao nhiêu cái bút chì ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy