VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hộp thứ nhất có 10 gói kẹo, hộp thứ hai có 10 gói kẹo. Hỏi cả hai hộp có bao nhiêu gói kẹo ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy