VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lớp 1A có 18 học sinh giỏi, Lớp 1B có ít hơn lớp 1A 4 học sinh giỏi. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu học sinh giỏi ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy