VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong vườn có 14  con gà mái và một số gà trống. Hỏi trong vườn có bao nhiêu con gà trống , biết rằng số gà trống và gà mái trong vườn là 20 con ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy