VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đầu năm học Dũng có 12 quyển vở, Dũng đã viết hết 10 quyển vở. Hỏi Dũng còn lại bao nhiêu quyển vở ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy