1 + 1 bằng bao nhiêu vậy???

-2

1 + 1 bằng bao nhiêu vậy???

51 Trả Lời

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website.

 • -3

  1 + 1 = 2 nha bạn

  Trả lời lúc: 16-06-2021 08:30

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -5

  1+1=2 chúc em học tốt nhé

  Trả lời lúc: 16-06-2021 08:39

  Nguyễn Phong Thái Nguyễn Phong Thái

 • -1

  1 + 1 = 2 ( câu này ai cũng biết khỏi giải thích ok )
  1 + 1 = 3 ( vì bố + mẹ là vợ chồng tương ứng với 2 số 1, sinh ra con thì tương ứng với 1 số nữa => Bố mẹ + con = 3 người nên 1+1=3
  1 + 1 = 5 ( vì 1 là 1 ngón tay, '' + '' đc tính 1 ngón tay, số '' 1 '' nữa đc tính 1 ngón tay, dấu '' = '' đc tính 1 ngón tay, ra kết quả là 5 thì đc tính thêm 1 ngón tay nữa => 1+1=5
  1 + 1 = 11 ( vì 2 lần số 1 đc viết nên ra đáp án là 11 )
  @Chucbanhoctot

  Trả lời lúc: 16-06-2021 09:29

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • 0

  nhưng theo toán học thì 1+1=2 là đúng nhất

  Trả lời lúc: 16-06-2021 09:32

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • 3

  1 + 1 = 2 nha

  Trả lời lúc: 16-06-2021 11:03

  Nguyễn Thị Thùy Dương Nguyễn Thị Thùy Dương

 • 0

  Bằng 2 bạn nha

  Trả lời lúc: 16-06-2021 15:01

  PHHS Trương Bảo Như zoom 5.2 PHHS Trương Bảo Như zoom 5.2

 • 0

  Bằng 2 bạn ạ

  Trả lời lúc: 16-06-2021 15:10

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • 0

  Bạn phải nhớ là bằng 2 đó

  Trả lời lúc: 16-06-2021 15:10

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • 0

  Ko dc quên 1+1=2 nha

  Trả lời lúc: 16-06-2021 15:11

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • 1

  1 + 1 = 2 nhé bn:)))

  Trả lời lúc: 16-06-2021 20:36

  Đào Khánh Hà Đào Khánh Hà

 • 2

  Bằng 2 bạn nhé

  Trả lời lúc: 17-06-2021 09:05

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • 0

  1 + 1 = 2 ( câu này ai cũng biết khỏi giải thích ok )
  1 + 1 = 3 ( vì bố + mẹ là vợ chồng tương ứng với 2 số 1, sinh ra con thì tương ứng với 1 số nữa => Bố mẹ + con = 3 người nên 1+1=3
  1 + 1 = 5 ( vì 1 là 1 ngón tay, '' + '' đc tính 1 ngón tay, số '' 1 '' nữa đc tính 1 ngón tay, dấu '' = '' đc tính 1 ngón tay, ra kết quả là 5 thì đc tính thêm 1 ngón tay nữa => 1+1=5
  1 + 1 = 11 ( vì 2 lần số 1 đc viết nên ra đáp án là 11 )
  @Chucbanhoctot

  Trả lời lúc: 18-06-2021 08:05

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 + 1 = 2 ( câu này ai cũng biết khỏi giải thích ok )
  1 + 1 = 3 ( vì bố + mẹ là vợ chồng tương ứng với 2 số 1, sinh ra con thì tương ứng với 1 số nữa => Bố mẹ + con = 3 người nên 1+1=3
  1 + 1 = 5 ( vì 1 là 1 ngón tay, '' + '' đc tính 1 ngón tay, số '' 1 '' nữa đc tính 1 ngón tay, dấu '' = '' đc tính 1 ngón tay, ra kết quả là 5 thì đc tính thêm 1 ngón tay nữa => 1+1=5
  1 + 1 = 11 ( vì 2 lần số 1 đc viết nên ra đáp án là 11 )
  @Chucbanhoctot

  Trả lời lúc: 18-06-2021 08:05

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • 0

  1 + 1 = 2 ( câu này ai cũng biết khỏi giải thích ok )
  1 + 1 = 3 ( vì bố + mẹ là vợ chồng tương ứng với 2 số 1, sinh ra con thì tương ứng với 1 số nữa => Bố mẹ + con = 3 người nên 1+1=3
  1 + 1 = 5 ( vì 1 là 1 ngón tay, '' + '' đc tính 1 ngón tay, số '' 1 '' nữa đc tính 1 ngón tay, dấu '' = '' đc tính 1 ngón tay, ra kết quả là 5 thì đc tính thêm 1 ngón tay nữa => 1+1=5
  1 + 1 = 11 ( vì 2 lần số 1 đc viết nên ra đáp án là 11 )
  @Chucbanhoctot

  Trả lời lúc: 18-06-2021 08:05

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 + 1 = 2 ( câu này ai cũng biết khỏi giải thích ok )
  1 + 1 = 3 ( vì bố + mẹ là vợ chồng tương ứng với 2 số 1, sinh ra con thì tương ứng với 1 số nữa => Bố mẹ + con = 3 người nên 1+1=3
  1 + 1 = 5 ( vì 1 là 1 ngón tay, '' + '' đc tính 1 ngón tay, số '' 1 '' nữa đc tính 1 ngón tay, dấu '' = '' đc tính 1 ngón tay, ra kết quả là 5 thì đc tính thêm 1 ngón tay nữa => 1+1=5
  1 + 1 = 11 ( vì 2 lần số 1 đc viết nên ra đáp án là 11 )
  @Chucbanhoctot

  Trả lời lúc: 18-06-2021 08:05

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 + 1 = 2 ( câu này ai cũng biết khỏi giải thích ok )
  1 + 1 = 3 ( vì bố + mẹ là vợ chồng tương ứng với 2 số 1, sinh ra con thì tương ứng với 1 số nữa => Bố mẹ + con = 3 người nên 1+1=3
  1 + 1 = 5 ( vì 1 là 1 ngón tay, '' + '' đc tính 1 ngón tay, số '' 1 '' nữa đc tính 1 ngón tay, dấu '' = '' đc tính 1 ngón tay, ra kết quả là 5 thì đc tính thêm 1 ngón tay nữa => 1+1=5
  1 + 1 = 11 ( vì 2 lần số 1 đc viết nên ra đáp án là 11 )
  @Chucbanhoctot

  Trả lời lúc: 18-06-2021 08:05

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -2

  1 + 1 = 2 ( câu này ai cũng biết khỏi giải thích ok )
  1 + 1 = 3 ( vì bố + mẹ là vợ chồng tương ứng với 2 số 1, sinh ra con thì tương ứng với 1 số nữa => Bố mẹ + con = 3 người nên 1+1=3
  1 + 1 = 5 ( vì 1 là 1 ngón tay, '' + '' đc tính 1 ngón tay, số '' 1 '' nữa đc tính 1 ngón tay, dấu '' = '' đc tính 1 ngón tay, ra kết quả là 5 thì đc tính thêm 1 ngón tay nữa => 1+1=5
  1 + 1 = 11 ( vì 2 lần số 1 đc viết nên ra đáp án là 11 )
  @Chucbanhoctot

  Trả lời lúc: 18-06-2021 08:06

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 + 1 = 2 ( câu này ai cũng biết khỏi giải thích ok )
  1 + 1 = 3 ( vì bố + mẹ là vợ chồng tương ứng với 2 số 1, sinh ra con thì tương ứng với 1 số nữa => Bố mẹ + con = 3 người nên 1+1=3
  1 + 1 = 5 ( vì 1 là 1 ngón tay, '' + '' đc tính 1 ngón tay, số '' 1 '' nữa đc tính 1 ngón tay, dấu '' = '' đc tính 1 ngón tay, ra kết quả là 5 thì đc tính thêm 1 ngón tay nữa => 1+1=5
  1 + 1 = 11 ( vì 2 lần số 1 đc viết nên ra đáp án là 11 )
  @Chucbanhoctot

  Trả lời lúc: 18-06-2021 08:06

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -2

  1 + 1 = 2 ( câu này ai cũng biết khỏi giải thích ok )
  1 + 1 = 3 ( vì bố + mẹ là vợ chồng tương ứng với 2 số 1, sinh ra con thì tương ứng với 1 số nữa => Bố mẹ + con = 3 người nên 1+1=3
  1 + 1 = 5 ( vì 1 là 1 ngón tay, '' + '' đc tính 1 ngón tay, số '' 1 '' nữa đc tính 1 ngón tay, dấu '' = '' đc tính 1 ngón tay, ra kết quả là 5 thì đc tính thêm 1 ngón tay nữa => 1+1=5
  1 + 1 = 11 ( vì 2 lần số 1 đc viết nên ra đáp án là 11 )
  @Chucbanhoctot

  Trả lời lúc: 18-06-2021 08:06

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -2

  1 + 1 = 2 ( câu này ai cũng biết khỏi giải thích ok )
  1 + 1 = 3 ( vì bố + mẹ là vợ chồng tương ứng với 2 số 1, sinh ra con thì tương ứng với 1 số nữa => Bố mẹ + con = 3 người nên 1+1=3
  1 + 1 = 5 ( vì 1 là 1 ngón tay, '' + '' đc tính 1 ngón tay, số '' 1 '' nữa đc tính 1 ngón tay, dấu '' = '' đc tính 1 ngón tay, ra kết quả là 5 thì đc tính thêm 1 ngón tay nữa => 1+1=5
  1 + 1 = 11 ( vì 2 lần số 1 đc viết nên ra đáp án là 11 )
  @Chucbanhoctot

  Trả lời lúc: 18-06-2021 08:06

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1+1=2 nha

  Trả lời lúc: 18-06-2021 16:02

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1+1=2 nha

  Trả lời lúc: 18-06-2021 16:02

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1+1=2 nha

  Trả lời lúc: 19-06-2021 10:38

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 +1 = 3-1

  Trả lời lúc: 21-06-2021 10:08

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 +1 = 3-1

  Trả lời lúc: 21-06-2021 10:08

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 +1 = 3-1

  Trả lời lúc: 21-06-2021 10:08

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 + 1 = 10 - 8

  Trả lời lúc: 22-06-2021 08:22

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 + 1 = 10 - 8

  Trả lời lúc: 22-06-2021 08:22

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • 1

  1 + 1 = 10 - 8

  Trả lời lúc: 22-06-2021 08:22

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 + 1 = 10 - 8

  Trả lời lúc: 22-06-2021 08:23

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 + 1 = 10 - 8

  Trả lời lúc: 22-06-2021 08:23

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -2

  1 + 1 = 10 - 8

  Trả lời lúc: 22-06-2021 08:24

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -2

  1 + 1 = 10 - 8

  Trả lời lúc: 22-06-2021 08:24

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -3

  1 + 1 = 2

  Trả lời lúc: 02-07-2021 13:46

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -3

  1 + 1 = 2

  Trả lời lúc: 02-07-2021 13:46

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1+1=2

  Trả lời lúc: 02-08-2021 13:48

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • 1

  =2

  Trả lời lúc: 01-09-2021 15:07

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • 1

  =2

  Trả lời lúc: 01-09-2021 15:07

  Hoàng Nam Hoàng Nam

 • -1

  1 +1 = 2 nha ( Bùi Thành Chung )

  Trả lời lúc: 17-06-2021 18:55

  Lớp 5 Lớp 5

 • -1

  2

 • -11

  1 + 1 = 2 ( câu này ai cũng biết khỏi giải thích ok )
  1 + 1 = 3 ( vì bố + mẹ là vợ chồng tương ứng với 2 số 1, sinh ra con thì tương ứng với 1 số nữa => Bố mẹ + con = 3 người nên 1+1=3
  1 + 1 = 5 ( vì 1 là 1 ngón tay, '' + '' đc tính 1 ngón tay, số '' 1 '' nữa đc tính 1 ngón tay, dấu '' = '' đc tính 1 ngón tay, ra kết quả là 5 thì đc tính thêm 1 ngón tay nữa => 1+1=5
  1 + 1 = 11 ( vì 2 lần số 1 đc viết nên ra đáp án là 11 )
  @Chucbanhoctot
  Cái loz mẹ chúng mày
  Thk đell nào copy câu trả lời của bố đéo xg vs t đâu
  Mẹ chúng m nhá nhất cái thk Hoàng Nam ý
  Copy câu trả lời của t làm loz à cái djtmemay

  Trả lời lúc: 22-06-2021 15:28

  Phương Thanh Phương Thanh

 • -10

  Djtconmemay thk Hoàng Nam ngu ôn vãi
  Loại mày copy câu trl của t chỉ còn cái nịt thoy nhá
  Lozmemay ăn Bùi à

  Trả lời lúc: 22-06-2021 15:32

  Phương Thanh Phương Thanh

 • -1

  2

  Trả lời lúc: 23-06-2021 07:36

  phùng thu thảo phùng thu thảo

 • -1

  1+1=2

  Trả lời lúc: 02-07-2021 17:17

  Lớp 5 Lớp 5

 • -1

  1 + 1 = 2

  Trả lời lúc: 10-07-2021 10:26

  Đặng Nhã Nguyên Đặng Nhã Nguyên

 • -1

  1+1=2

  Trả lời lúc: 14-07-2021 21:43

  Vũ Quỳnh Chi Vũ Quỳnh Chi

 • 0

  =2

  Trả lời lúc: 14-07-2021 21:43

  Vũ Quỳnh Chi Vũ Quỳnh Chi

 • -1

  1+1=2 nha

  Trả lời lúc: 19-07-2021 09:39

  Mai Ly Mai Ly

 • 0

  1 + 1 = 2
  @chucemhoctot

  Trả lời lúc: 31-07-2021 16:26

  Cao Mỹ Hạnh Cao Mỹ Hạnh

 • 0

  1+1=2

  Trả lời lúc: 10-08-2021 16:16

  Sunny Nguyễn Sunny Nguyễn

 • 0

  1+1=2

  Trả lời lúc: 18-08-2021 15:59

  Minh Hiếu Minh Hiếu