Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

1
votes
4answers
25 views
0
votes
1answers
24 views

Hà có 35 lá cờ, Hà cho An 5 lá cờ và cho Lan 10 lá cờ, số lá cờ...

Hà có 35 lá cờ, Hà cho An 5 lá cờ và cho Lan 10 lá cờ, số lá cờ Hà còn lại: a, 30 lá b, 25 lá c, 20 lá
0
votes
1answers
19 views

Nhà bà Hương Cám có tất cả 64 quả bưởi và na, trong đó số quả na...

Nhà bà Hương Cám có tất cả 64 quả bưởi và na, trong đó số quả na là 24, vậy số quả bưởi là: a, 88 quả b, 40 quả c, 24 quả
0
votes
1answers
18 views

Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là số: a, 10 b, 9 c, 99 d,...

Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là số: a, 10 b, 9 c, 99 d, 100
0
votes
1answers
17 views

Số liền trước số lớn nhất có một chữ số là số: a, 8 b, 9 c, 10 d,...

Số liền trước số lớn nhất có một chữ số là số: a, 8 b, 9 c, 10 d, 11
1
votes
4answers
36 views

3+3=?  

3+3=?  
-1
votes
3answers
59 views

2+3-4+1+3-5+5-4+3+1-5

2+3-4+1+3-5+5-4+3+1-5
0
votes
11answers
124 views
1
votes
9answers
110 views

 số hai trăm năm mươi viết như thế nào ạ ?  

 số hai trăm năm mươi viết như thế nào ạ ?  
0
votes
6answers
114 views

số 0 có tinh là số chẵn nhỏ nhất không?

số 0 có tinh là số chẵn nhỏ nhất không?
0
votes
2answers
113 views

47+32+83=63+x+76y  

47+32+83=63+x+76y  
0
votes
2answers
93 views

1+1=2  

1+1=2  
0
votes
2answers
108 views

1  + 1 = ?

1  + 1 = ?
0
votes
1answers
91 views

hỏi bài

hỏi bài
0
votes
1answers
95 views

x u o n g

x u o n g

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. nguyễn xuân hưng phú
  • 3. Trần Khánh Hoàng
  • 4. Nguyễn Anh
  • 5. Hoàng Anh vinastudy
  • 6. Nguyễn Hoàng Duy Hưng
  • 7. Trần Thị Nhung
  • 8. Nguyễn Thị Đào
  • 9. Hậu Đỗ
  • 10. Linh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy