Câu hỏi của Minh Thu cần được trợ giúp | Hỏi Đáp Toán Online Vinastudy Gửi Câu Hỏi

0

47+32+83=63+x+76y


 

2 Trả Lời 2

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

-1
47+32+83=63+x+76y
79+83 =63+x+76y
162+63 =x+76y
225 =x+76y
Vậy y = 0, x = 275
y = 1, x = 149
y = 2, x = 73

0
47+32+83=63+x+76y
=>63+x+76y=162
=>x+76y=162--63=99
=>x=99-76y
=>x:y=23=>x=23,y=1

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy