Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hộp thứ nhất và hộp thứ hai đều có 2 chục cục tẩy. Hộp thứ ba có 10 cục tẩy. Hỏi cả ba hộp có bao nhiêu cục tẩy ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi 2 chục cục tẩy = 20 cục tẩy


Cả ba hộp có số cục tẩy là:


20 + 20 + 10 = 50 ( cục tẩy)


Đáp số: 50 cục tẩy.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy