Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Số lớn nhất có hai chữ số trừ đi 98 rồi cộng với 16 có kết quả bằng bao nhiêu ?


Trả lời: Kết quả là

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số lớn nhất có hai chữ số là: 99


Ta có:


99 – 98 + 16 = 17


Đáp số: 17

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy