FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số bé nhất có hai chữ số giống nhau có kết quả bằng bao nhiêu ?

Trả lời: Kết quả là

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:11

Kết quả là:

99 - 11 = 88

Đáp số: 88

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy