Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Số tròn chục có chữ số hàng chục bằng 8 cộng với 19 rồi trừ đi 24 được kết quả bằng bao nhiêu ?


Trả lời: Kết quả là

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số tròn chục có chữ số hàng chục bằng 8 là: 80


Ta có:


80 + 19 – 24 = 75


Đáp số: 75

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy