FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số tròn chục có chữ số hàng chục bằng 7 cộng với 4 rồi trừ đi 11 được kết quả bằng bao nhiêu ?

Trả lời: Kết quả là

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Số tròn chục có chữ số hàng chục bằng 7 là: 70

Ta có:

70 + 4 – 11 = 63

Đáp số: 63

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy