Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Số tròn chục có chữ số hàng chục bằng 5 cộng với 8 rồi trừ đi 6 được kết quả bằng bao nhiêu ?


Trả lời: Kết quả là

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số tròn chục có chữ số hàng chục bằng 5 là: 50


Ta có:


50 + 8 – 6 = 52


Đáp số: 52

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy