FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu ( >;<;=) thích hợp vào chỗ chấm:

13 + 4 – 5  .......... 17 – 6 + 2 ?

Trả lời: Dấu cần điền là

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

13 + 4 – 3  >  17 – 6 + 2

    17 – 3              11 + 2

      14                    13

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy