FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu ( >;<;=) thích hợp vào chỗ chấm:

15cm – 2cm ............. 2cm + 11cm ?

Trả lời: Dấu cần điền là

HÌNH HỌC

Bài giải:

15cm – 2cm  = 2cm + 11cm

       13cm             13cm

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy