VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một sợi dây dài 19cm. Người ta cắt đi 6cm. Hỏi sợi còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Trả lời: Sợi dây còn lại dài ........cm

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Sợi dây còn lại dài số xăng-ti-mét là:

19 – 6 = 13 (cm)

Đáp số: 13cm.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy