VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một sợi dây dài 19cm. Người ta cắt đi 6cm. Hỏi sợi còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Trả lời: Sợi dây còn lại dài ........cm

HÌNH HỌC

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy