VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một sợi dây dài 16cm. Người ta cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Trả lời: Sợi dây còn lại dài..........cm 

HÌNH HỌC

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy