Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một sợi dây dài 16cm. Người ta cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?


Trả lời: Sợi dây còn lại dài..........cm 

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Sợi dây còn lại dài số xăng-ti-mét là:


16 – 5 = 11 (cm)


Đáp số: 11cm

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy