VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho hình vẽ:

57185

Tính độ dài đoạn thẳng AC ?

Trả lời: Đoạn thẳng AC dài ........cm.

HÌNH HỌC

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy