FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cường có 57 viên bi. Cường cho Trung 13 viên bi và cho Khánh 10 viên bi. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Cường còn lại .........viên bi.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Số viên bi Cường cho Trung và Khánh là:

    13 + 10 = 23 ( viên bi)

Cường còn lại số viên bi là:

     57 – 23 = 34 ( viên bi )

           Đáp số: 34 viên bi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy