VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cường có 57 viên bi. Cường cho Trung 13 viên bi và cho Khánh 10 viên bi. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Cường còn lại .........viên bi.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy