FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Quyển sách của Huyền gồm 98 trang. Hôm đầu Huyền đọc được 12 trang, hôm sau Huyền đọc được 14 trang. Hỏi Huyền còn phải đọc hết bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?

Trả lời: Huyền còn phải đọc ........trang

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Số trang sách Huyền đọc hai ngày là:

12 + 14 = 26 ( trang)

Huyền còn phải đọc số trang sách là:

98 – 26 = 72 ( trang)

Đáp số: 72 trang

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy