Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Quyển sách của Huyền gồm 98 trang. Hôm đầu Huyền đọc được 12 trang, hôm sau Huyền đọc được 14 trang. Hỏi Huyền còn phải đọc hết bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?


Trả lời: Huyền còn phải đọc ........trang

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số trang sách Huyền đọc hai ngày là:


12 + 14 = 26 ( trang)


Huyền còn phải đọc số trang sách là:


98 – 26 = 72 ( trang)


Đáp số: 72 trang

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy