VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Quyển sách của Huyền gồm 98 trang. Hôm đầu Huyền đọc được 12 trang, hôm sau Huyền đọc được 14 trang. Hỏi Huyền còn phải đọc hết bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?

Trả lời: Huyền còn phải đọc ........trang

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy