FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7 ?

Trả lời: Hiệu là

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

Số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7 là: 16

Hiệu là:

99 – 16 = 83               

Đáp số: 83

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy