VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mẹ mua về 28 quả cả táo và ổi. Trong đó có 13 quả ổi. Hỏi có bao nhiêu quả táo  ?

Trả lời: Có........quả táo.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy