VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hai bạn Min và Bông có 45 cái bút chì. Trong đó Min có 23 cái bút chì. Hỏi Bông có bao nhiêu cái bút chì ?

Trả lời: Bông có.......cái bút chì.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy