Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Huệ có 11 bông hoa, Diệp có 22 bông hoa và Trang có 33 bông hoa. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu bông hoa ?


Trả lời: Cả ba bạn có. ..........bông hoa.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Cả ba bạn có số bông hoa là:


   11 + 22 + 33 = 66 ( bông hoa)


           Đáp số: 66 bông hoa.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy