FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Huệ có 11 bông hoa, Diệp có 22 bông hoa và Trang có 33 bông hoa. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu bông hoa ?

Trả lời: Cả ba bạn có. ..........bông hoa.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Cả ba bạn có số bông hoa là:

   11 + 22 + 33 = 66 ( bông hoa)

           Đáp số: 66 bông hoa.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy