VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Huệ có 11 bông hoa, Diệp có 22 bông hoa và Trang có 33 bông hoa. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu bông hoa ?

Trả lời: Cả ba bạn có. ..........bông hoa.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy