FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Minh có 31 cái ảnh, Thiện có 24 cái ảnh và Dũng có 33 cái ảnh. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu cái ảnh ?

Trả lời: Cả ba bạn có. ..........cái ảnh.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Cả ba bạn có số cái ảnh là:

31 + 24 + 33 = 88 ( cái ảnh)

Đáp số: 88 cái ảnh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy