VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Minh có 31 cái ảnh, Thiện có 24 cái ảnh và Dũng có 33 cái ảnh. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu cái ảnh ?

Trả lời: Cả ba bạn có. ..........cái ảnh.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy