FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng các số có hai chữ số và có tổng các chữ số bằng 2 ?

Trả lời: Tổng là

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Số cần tìm có dạng  ( a khác 0; a,b <10)

Ta có: a + b = 2

Mà 2 = 1 + 1 = 2 + 0

Suy ra các số: 11 , 20.

Tổng là:

11 + 20 = 31

Đáp số: 31

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy