VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

My có 24 cái kẹo, Trang có 31 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái kẹo ?

Trả lời: Cả hai bạn có ...........cái kẹo.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy