VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Linh có 17 quyển vở, Nga có 20 quyển vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quyển vở ?

Trả lời: Cả hai bạn có ...........quyển vở.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy