VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

54664_1

Có bao nhiêu điểm nằm trong cả 3 hình: hình tam giác, hình tròn và hình vuông.

Vậy có ………điểm.

HÌNH HỌC

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy