FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hình vẽ sau có bao nhiêu đoạn thẳng?

54648

Trả lời: Có …… đoạn thẳng.          

HÌNH HỌC

Bài giải:

Các đoạn thẳng trong hình vẽ là: AB, BC, CD, DE, BD, CE, BE, AE, AF, FD, AD, FC.

Vậy có tất cả 12 đoạn thẳng.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy