Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hãy điền số thích hợp vào chỗ …..


2 + 0 + 3 > 1 + …….. + 2 > 3 – 1 + 1 ?


 

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


2 + 0 + 3 > 1 + …….. + 2 > 3 – 1 + 1


      5       >    3 + .....      > 3


3 + .... = 4


Vậy số cần điền là 1

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy