FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ (…):

 26 + 32 – 40  …… 76 – 52 + 14 ?

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

26 + 32 – 40    <    76 – 62 + 14

      58 – 40                    14  +  14     

          18                                28    

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy