VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hai hộp bút  chì có tất cả 6 chục cái . Hộp thứ nhất có 20  cái.  Hỏi hộp thứ hai  có bao nhiêu cái ?

Trả lời: Hộp thứ hai có ….. cái bút chì 

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy