Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hai hộp bút  chì có tất cả 6 chục cái . Hộp thứ nhất có 20  cái.  Hỏi hộp thứ hai  có bao nhiêu cái ?


Trả lời: Hộp thứ hai có ….. cái bút chì 

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi: 6 chục cái bút chì = 60 cái bút chì


Hộp thứ hai có số cái bút chì là:


60 – 20 = 40 ( cái bút chì)


Đáp số: 40 cái bút chì.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy