VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Thùng thứ nhất đựng 4 chục gói kẹo, thùng thứ hai đựng 5 chục gói kẹo. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói kẹo ?

Trả lời: Cả hai thùng đựng ….. gói kẹo.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy