Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Thùng thứ nhất đựng 4 chục gói kẹo, thùng thứ hai đựng 5 chục gói kẹo. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói kẹo ?


Trả lời: Cả hai thùng đựng ….. gói kẹo.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi 4 chục = 40


      5 chục = 50


Cả hai thùng đựng được số gói kẹo là:


40 + 50 = 90 ( gói kẹo)


Đáp số: 90 gói kẹo.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy