Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hương có 3 chục quyển vở.  Lan có hơn Hương 1 chục quyển vở. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở?


Trả lời: Lan có …… quyển vở.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi: 3 chục = 30


       1 chục = 10


Lan có số quyển vở là:


30 + 10 = 40 ( quyển vở)


Đáp số: 40 quyển vở

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy