VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hoàng có 5 chục cái ảnh. Duy có ít hơn Hoàng 2 chục cái ảnh. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái ảnh?

Trả lời: Cả hai bạn có…… cái ảnh.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy