FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hoàng có 5 chục cái ảnh. Duy có ít hơn Hoàng 2 chục cái ảnh. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái ảnh?

Trả lời: Cả hai bạn có…… cái ảnh.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Đổi 5 chục cái ảnh = 50 cái ảnh

      2 chục cái ảnh = 20 cái ảnh

Duy có số cái ảnh là:

50 – 20 = 30 ( cái ảnh)

Cả hai bạn có số cái ảnh là:

50 + 30 = 80 ( cái ảnh)

Đáp số: 80 cái ảnh

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy