VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nhà Hà có 30 cái đĩa, mẹ mua thêm 2 chục cái nữa. Hỏi nhà Hà có tất cả bao nhiêu cái đĩa ?

Trả lời: Nhà Hà có …… cái đĩa

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy