Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Nhà Hà có 30 cái đĩa, mẹ mua thêm 2 chục cái nữa. Hỏi nhà Hà có tất cả bao nhiêu cái đĩa ?


Trả lời: Nhà Hà có …… cái đĩa

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi 2 chục = 20


Nhà Hà có tất cả số cái đĩa là:


30 + 20 = 50 ( cái đĩa)


Đáp số: 50 cái đĩa

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy