FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu >, <, = vào chỗ (….) :

40 + 50 – 30 ……... 30 + 40 – 10 ?

Trả lời: Dấu cần điền là:

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

40 + 50 – 30 = 30 + 40 – 10

    90 – 30             70 – 10

       60                     60

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy