FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mẹ đi công tác 19 ngày. Mẹ đã ở đó 1 tuần lễ. Hỏi mẹ còn phải ở đó mấy ngày nữa?

HÌNH HỌC

Bài giải:

1 tuần lễ có 7 ngày

Mẹ đã ở đó 7 ngày

Mẹ còn phải ở đó số ngày là:

19 – 7 = 12 (ngày)

Đáp số: 12 ngày

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy